A site (a www.vezeroptika.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Információk

A Vezér Optika minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán közölt minden információ pontos legyen, azok feltöltése időpontjában.

Ennek ellenére, a Vezér Optika nem vállal szavatosságot, garanciát, sem bármilyen egyéb jogi vagy anyagi felelősséget sem kifejezetten, sem ráutaló módon a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre. Weboldalán előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért, továbbá a weboldalán található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Nem vállal felelősséget a weboldalához, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, vagy azok felhasználásából származó semmiféle veszteségért, elmaradt haszonért, előnyért vagy bekövetkezett kárért. Az aktuális feltételrendszert a jelen www.vezeroptika.hu internet oldalon és az Vezér Optika üzletekben kihelyezett mindenkor hatályos Szabályzat tartalmazza.

Az Vezér Optika nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jog

A Vezér Optika weboldalai, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok részleteinek vagy egészének bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az Vezér Optika kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Cégnév: Frufa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 49-51. 3. emelet 1.

Elérhetősége:

Tel.: 06-1-212-6700

e-mail cím: vezeroptika@gmail.com

Adószám: 26194291242

Cégjegyzékszám: 01 09 307075

Bejegyzést végző Cégbíróság: Fővárosi Bíróság